اخبار کارگروه تخصصی بازسازی و تامین مسکن
سه‌شنبه 18 آذر 1393
برگزاری دومین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن مورخ 93/9/2
 
شنبه 1 شهریور 1393
مطابق با برنامه ریزی و پیش بینی های صورت گرفته جلسه سال 93 کارگروه بازسازی و تامین مسکن در شش ماهه دوم سال تشکیل می گردد.
 
دوشنبه 13 خرداد 1392
پیرو دعوتنامه شماره 3859/24 مورخ 11/3/92 و در راستای اجرای قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور وآئین نامه اجرایی آن، اولین جلسه کارگروه تخصصی تامین مسکن استان در مورخ 13/3/92 ساعت9:30 صبح در محل سالن جلسات ساختمان اداری بنیادمسکن انقلاب اسلامی کردستان با حضور امضاءکنندگان به شرح ذیل تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید.