مصلح احمدی

سمت: سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دیواندره

مدرک : کارشناس عمران -کارشناس ارشد مدیریت پروژه

سابقه خدمت: 1385/02/09

 

بنیاد مسکن، نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان تاریخی 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله العالی به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل گردیده شده است.


اهداف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌طبق اساسنامه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی‌:


-   
 مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندی‌های مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف.


 -     تهیه طرح مجتمع‌های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم و همکاری دستگاههای ذیربط در روستاها و شهرها.


-   
 تهیه زمین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های بنیاد و آماده سازی آنها.


 -     کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تهیه، تولید و توزیع.


 -     تهیه طرح‌های‌ هادی و اصلاح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.


-   
 تهیه و ارایه طرحهای لازم برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمان‌ها و دستگاههای ذیربط.


 -     مطالعه و برنامه ریزی و اجرای مصوبه دولت مبنی بر ساخت دو میلیون واحد مسکونی روستایی طی دو برنامه پنج ساله توسعه کشور (ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی)

 

 

اهم فعالیتهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره

کلیه آمار، اخذ شده از سامانه های مرتبط و از ابتدای شروع طرح تا پایان سال 1401 می باشد

 

آمار کلی شهرستان دیواندره

 

جمعیت شهرستان

جمعیت روستایی

سرشماری 1395

تعداد خانوار روستایی

تعداد واحد مسکونی روستایی

تعداد روستای شهرستان

تعداد روستاهای

بالای 20 خانوار

80040

43942

11223

10477

173

138

 

 

 

 

 

عملکرد حوزه عمران روستایی

 

 

 

اجرای طرح هادی روستایی

 

تعداد پروژه اجرا شده

تعداد پروژه های

سفر مقام معظم رهبری

تعداد پروژه  از محل قیر رایگان

تا پایان 99

تعداد پروژه  از محل قیر رایگان

سال 1400

مساحت سنگ فرش

تعداد پروژه های سفر ریاست محترم جمهوری

55

10 پروژه

20797 میلیارد ریال مصوب

33 روستا

305251 متر مربع

9 روستا

88200 مترمربع

142110 متر مربع

10پروژه

120میلیارد ریال

 

 

 

 

 

بازنگری طرح هادی روستایی

 

تعداد روستای مطالعه شده

تعداد روستای

بازنگری شده

تعداد روستای

بافت باارزش

تعداد

منظومه روستایی

ارائه خدمات صدور پروانه

ارائه خدمات

فنی مهندسی

138

20

-

-

1887 پرونده

از سال 1396

582 پرونده

از سال 1396

 

 

 

 

سند دار کردن اماکن روستایی

شهرستان دیواندره

تعداد روستاهای دارای نقشه ماده 133

تعداد اسناد صادره روستایی-دفترچه ای

تعداد اسناد صادره روستایی-تک برگ

تعداد اسناد صادره شهری- دفترچه ای

تعداد اسناد صادره شهری-تک برگ

127

4935

6966

957

488

روستاهای اوقافی

گاوآهن تو،برده سفید،قوچاق،کانی شیرین،گل قباغ

 

 

 

 

 

 

 

 

اراضی روستایی

تملکی

صلح معاوض

تعداد روستا

متراژ ( مترمربع )

تعداد روستا

تعداد زمین

متراژ ( متر مربع )

15

775142

7

15

81722

کل اراضی تملکی به مترمربع 856864 مساحت اخذ اسناد اراضی 52 هکتار

 

 

واگذاری زمین روستایی

کل قطعات تفکیکی

تعداد زمین واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط

725

516

 

 

عملکرد حوزه مسکن روستایی

 

 

مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت

ردیف

عنوان

احداثی

درصد مقاوم سازی

1

طرح ویژه مسکن روستایی+بازسازی

4904

47

 

 

مقاوم سازی شهری شهر دیواندره

ردیف

تعداد واحد مقاوم سازی شهری

از محل طرح ویژه

تعداد واحد مقاوم سازی شهری

از محل بازسازی

جمع

1

326

4

330

 

 

تفاهم نامه اقشار محروم و کم درآمد جامعه

ردیف

جامعه هدف

سهیمه شهرستان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

تعداد واحد احداثی

1

محرومین روستایی

272

272

272

272

 

 

بازسازی حوادث غیر مترقبه

ردیف

بازسازی

سهیمه شهرستان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

تعداد سیمان تحویلی

( پاکت )

1

زلزله 96

25

25

25

4000

2

سیل 98

122

122

122

19200

3

زلزله 1400

85

85

85

11106

جمع

232

232

232

34306

 

 

 

 

 

 

تفاهم نامه های مددجویان طرح پوشش نهادهای حمایتی

ردیف

نهاد مرتبط

عنوان طرح

سهمیه

معرفی به بانک

عقدقرارداد

تعداد واحد احداثی

1

بهزیستی

دومعلول

18

18

18

18

2

کمیته امداد

ایتام

1

1

1

1

3

بنیاد مستضعفان

جامعه هدف

60

34

32

32

 

تعمیرات مسکن روستایی

ردیف

تعمیرات

سهیمه شهرستان

معرفی به بانک

عقد قرارداد

1

مسکن روستایی

220

220

220

2

زلزله 1400

11

11

11

جمع

231

231

231

 

عملکرد حوزه مسکن شهری

 

احداث مسکن در قالب مسکن مهر

انفرادی

تعاونی

عقد قرارداد

احداثی

عقد قرارداد

احداثی

1379

1379

776

776

 

 

 

احداث مسکن از محل حساب 100 حضرت امام و سفر مقام معظم رهبری

حساب 100 حضرت امام

سفر مقام معظم رهبری

شهری احداثی

روستایی احداثی

شهری احداثی

روستایی احداثی

0

20

66

0

 

 

نهضت ملی مسکن فاز 1 و 2 و 3 اوباتو

سال شروع

متقاضیان درخواستی

افتتاح حساب

تخصیص یافته

عقد قرارداد

با بنیاد

قرارداد با بانک

تعداد طبقات

 

پروانه صادره

فونداسیون

اسکلت

سفتکاری

نازک کاری

1399

365

196

195

195

129

3+P

144

129

102

84

57