‌‌‌     امیر قمری
  • ‌‌‌سمت اجرایی
  • سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سنندج
  • ‌‌‌تولد 
  • 1349
  • ‌‌‌تحصیلات 
  • کارشناسی معماری
  • ‌‌‌سابقه خدمت
  • 28 سال